Spring naar inhoud

Werk aan de zuidelijke Wantijoever

Luchtfoto Watertorengebied uit het verledenWe pakken het werk aan de zuidelijke Wantijoever weer op. We lieten hier eerder al de oude zetsteenoever herstellen bij de woningen van Schaerweide. Nu is het laatste stuk naast de Prins Hendrikbrug aan de beurt. Daarmee komt de oorspronkelijke zetsteenoever terug die daar medio vorige eeuw is aangebracht.

De zuidelijke Wantijoever loopt van de bioscoop Kinepolis tot de Prins Hendrikbrug. Als het werk klaar is heeft deze oever weer een sterke zetsteenbekleding.


Oeverveiligheid

De oude zetsteenoever van het Wantij voldeed niet meer aan de normen van oeverveiligheid. Dat bleek uit onderzoek. Er was gevaar voor afkalving van de oevers als gevolg van uitslijting door wind en water (erosie). Dat is niet gewenst in stedelijk gebied. We willen de mensen die hier wonen en de gebouwen beschermen. Daarom zijn er in de binnenstad hoge kades langs de rivieren en op andere plekken zetsteenoevers.

In september 2023 start de aannemer met het herstel van de zetsteenoever. Als de oevers helemaal zijn bekleed met natuursteen kan er geen uitspoeling plaatsvinden. Dat is belangrijk. Zeker voor een rivieroever die op slechts meters afstand is van het 50 kV schakelstation, een monument.


Bomen

De bomen in de oude zetsteenoever zijn ooit begonnen als sprietjes tussen de stenen. Ze ontstonden nadat de zaadjes daar terecht kwamen door wind of water. Deze sprietjes zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot bomen. Dat was mogelijk omdat het gebied vroeger van het energiebedrijf was en niet van de gemeente. Oever Wantij bij woningen SchaerweideHet is lange tijd niet onderhouden. De wortels drukten op het laatst overal de zetsteenbekleding op. Hierdoor lieten stenen los. De oever werd kwetsbaar voor uitspoeling.
Het is technisch niet mogelijk om een veilige nieuwe oever te maken met behoud van alle bomen. Daarom zijn de meeste bomen gekapt. We hebben 14 bomen laten staan. 

 
Over het verwijderen van de andere bomen is veel te doen geweest. De bomen hebben van zichzelf geen bijzondere waarde. Ze staan op de Bomenlijst vanwege hun plaats in het complex 'Binnenstad'. Daarom mogen ze nooit zomaar gekapt worden.  De gemeente heeft daarom voor deze bomen in 2019 een kapvergunning aangevraagd. Door bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de vergunning lag het werk lange tijd stil. De Raad van State heeft uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. We konden nu - na bijna 4 jaar - de verleende kapvergunning daadwerkelijk gebruiken.


Ecologie

De gemeente laat bij bouwplannen altijd natuuronderzoeken doen. Dat gebeurt door  erkende ecologische bureaus. Zij onderzoeken of er in het gebied sprake is van beschermde flora en fauna. Ook voor de reconstructie van de zetsteenoever zijn alle denkbare onderzoeken gedaan. Daarnaast stelt de gemeente altijd een ecologisch werkprotocol op. Hier moeten aannemers zich tijdens het werk aan houden in het kader van de 'zorgplicht'.
Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen sprake is van beschermde natuur in de zin van de Wet natuurbescherming. Daarom is er geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig. Het werken met ecologische werkprotocollen tijdens de uitvoering van dit werk is voldoende.
Vanwege de zorgplicht heeft de gemeente voordat het werk begon ook de aanwezige landslakken verhuisd naar een andere geschikte plek. 


Planten bomen en groen na woningbouw 50 kV

Tekening Wantijoever bij 50 KV gebouw met bomenIn het gebied komen weer bomen terug. Ook planten we heesters en bloemrijke en kruidenrijke grassen. Daarvoor volgt de gemeente het advies van een ecologisch bureau, gericht op het versterken van de biodiversiteit. Het planten van bomen en struiken gebeurt na de verbouwing van het monumentale 50 kV-schakelstation tot woningen. 


Ook leggen we dan het wandelpad aan, een van de schakels in het rondje Wantij. Dit is de doorgaande wandelroute langs beide Wantijoevers in het gebied Stadswerven.


Bent u ge├»nteresseerd in de details van het beplantingsplan? Download dan PDF-bestand de plankaart.