Spring naar inhoud

woningen in Stadswerven Noord

Wonen

Op deze pagina vindt u informatie over de woningbouwprojecten die de afgelopen jaren zijn opgeleverd. Ook vertellen we u over projecten die in uitvoering zijn of binnenkort in de verkoop komen. 


De eerste woningen op Stadswerven-noord zijn gebouwd in 2015. Naast stadswoningen staan er appartementen. Aan de oever van het Wantij liggen waterwoningen (B). Op Stadswerven-zuid is naast Villa Augustus in 2019 project Schaerweide voltooid met eengezinswoningen en appartementen (H). Op Stadswerven-noord is in april 2020 De Werf (B) opgeleverd, een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Eind 2020 is het complex Americana (B) opgeleverd met 20 appartementen en 6 stadswoningen. In het najaar van 2022 volgde de oplevering van het complex The Yard (C). Dat bestaat uit 34 appartementen, 6 stads- en 4 havenwoningen. Eind 2023 vond de oplevering plaats van de woningen en appartementen van project Wervenkade (E). 


De komende jaren bouwen verschillende projectontwikkelaars nieuwe woningen op Stadswerven. Bent u geïnteresseerd in wonen in deze nieuwe woonwijk? Kijkt u dan eens naar de verschillende woningbouwprojecten op Stadswerven. Op Stadswerven-noord liggen de deelgebieden A tot en met G. In Stadswerven-zuid liggen de deelgebieden H tot en met J.  


Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met JPlattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Hier vindt u alle woningbouwprojecten op Stadswerven.

Het Wantij

Plein bij woongebouw Het Wantij op Stadswerven In deelgebied A3 aan het Wantij bouwt OCW 60 woningen. Het gaat om 48 appartementen en 12 stadswoningen. Naam van het gebouw: Het Wantij


De officiële verkoop is gestart. Meer informatie staat op  www.wonenopstadswerven.nl

Bent u nieuwsgierig naar de kopersinformatie? Bekijk of download de PDF-bestandkopersinformatie over Het Wantij


Wervenkade

WervenkadeDe bouw van woningen van het project de Wervenkade op Stadswerven-noord is klaar. Het project Wervenkade omvat parkwoningen, kadewoningen, appartementen en penthouses.


De woningen liggen naast het toekomstige Wervenpark te liggen. Bijzonder in het ontwerp is een groen binnenhof waar rondom de woningen staan. Eind 2023 heeft Bemog de woningen opgeleverd. 


50 kV-gebouw

50 Kv gebouw met bomen in de WantijoeverEen bijzonder nieuw project op Stadswerven is het aanpassen van het 50 kV schakelstation aan Oranjelaan 1 (naast de Prins Hendrikbrug) zodat er straks mensen kunnen wonen in het monumentale gebouw. 

Bij het ontwerp heeft RoosRos Architecten rekening gehouden met het monumentale karakter van het gebouw zoals dit eerder voor het verder gelegen 13kV heeft gedaan. Hier zit nu zorgcentrum Stroom.


Atrium 50 Kv-gebouwIn het ontwerp is een mooi evenwicht gevonden tussen het monument en de kwaliteiten die nodig zijn voor woningen. Zoals licht, ventilatie en ruimtes buiten. 

Uitbouw

Uitbouw achterkant 50 kV-gebouwAan de achterkant (Wantij-zijde) van het gebouw komt een uitbouw. De uitbouw staat voor een deel tegen het bestaande gebouw en zweeft voor een deel boven het gebouw. 

Deze ‘nieuwbouw’ is qua kleur, stijl en maatvoering in evenwicht met het originele gebouw. Zij versterkt de uitstraling van het totale gebouw. 


De uitbreiding zorgt voor noodzakelijk daglicht dat aan de achterkant van het gebouw nu niet aanwezig is. Het schetsontwerp is aan de Wantijzijde aangepast naar een lager aanbouwdeel. 

Dit wordt nu totaal 20 meter hoog, waarvan de bovenste laag een kleinere oppervlakte heeft en daardoor minder is te zien. Dit is gedaan nadat er gesprekken zijn geweest met bewoners van de buurt Schaerweide. 


Achterkant 50 kV-gebouwAan de noord- oost- en zuidzijde worden maar kleine veranderingen uitgevoerd aan de daglichtopeningen van het gebouw. Hierdoor blijft het industriële en rijke karakter van de gevel aan bijvoorbeeld de Oranjelaan-zijde overheersend aanwezig. 


Het ontwerp voor het 50 kV station is het resultaat van veel afstemmen, tekenen en overleg met bijvoorbeeld de Welstands- en Monumentencommissie. De ontwerpen zijn van architect RoosRos en ontwikkelaar GetGripp. Het bestemmingsplan is net als de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Naar verwachting gaat het plan medio 2024 in verkoop. Voor meer informatie kunt u mailen naar  50kVdordrecht@getgripp.nl.


Wantijhof

WantijhofHet Wantijhof is gebouwd tegenover het Energiehuis op Stadswerven-zuid, langs het Wantij. Dit complex bestaat uit drie delen met in totaal 36 appartementen. Het is gebouwd door de Nederlandse Bouwunie (NBU). De woningen zijn juni 2021 opgeleverd. 

Het complex heeft een binnentuin die door de Vereniging van Eigenaren wordt onderhouden. 


Volt

Illustratie De Volt - voormalig RegiokantoorDe transformatie van het oude Regiokantoor - project Voltop Stadwerven-zuid kwam in 2022 gereed. Stout bouwde het kantoorgebouw om tot 58 huurwoningen in verschillende groottes.
Op het dak zijn dakappartementen met uitzicht over het Wantij en de stad. 

Op de begane grond zijn de Regenboogschool, een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van SDK gevestigd. Het oude personeelsrestaurant is omgebouwd tot commerciële ruimte. 


In de mini-campagne Wij maken Dordt besteedden we als gemeente in december 2020 aandacht aan dit project.


Straatnamen op Stadswerven

Historische foto van kraanbaan GoedhartAan de straatnamen van Stadswerven is een nieuwe toegevoegd: de Werf van Goedhart. Zo gaat het gebied rondom de monumentale kraanbaan heten. 


Het pleintje onder de kraanbaan word vernoemd naar de vorige eigenaar, het zandzuigbedrijf A. Goedhart. In 1947 nam Goedhart de kraanbaan en kraan over. Deze waren gebouwd in 1933 door de NV Nederlandsche Betonmaatschappij BATO in opdracht van de Staatsmijnen.
Weliswaar ging het bedrijf in 1974 door gebrek aan opvolging over naar Boskalis, maar de naam Goedhart bleef gehandhaafd. In 1992 ging de kraan naar de sloop en kwam aan de activiteiten hier een einde.

De kraanbaan is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De volledige naam van het bedrijf was: NV Zandzuigbedrijf A. Goedhart en zonen. De straatnaam voor het pleintje wordt Werf van Goedhart. Werf refereert hier evenals bij de andere werven in dit gebied aan werkplaats of bouwplaats. Het onderschrift wordt: 1947-1992 Zandzuigbedrijf en zandhandel.


Vervallen straatnamen

Er zijn ook een paar straatnamen komen te vervallen, omdat deze nooit gebruikt zullen worden. Dat zijn de Werf van Koopman, Werf van Bijvoet  en de Werf van Huiskens en Van Dijk.

In 2012 zijn voor heel Stadswerven straatnamen vastgesteld. In de loop van de jaren is de verkaveling van de woningbouw gewijzigd. Hierdoor leggen we deze straten niet meer aan. Het vervallen van straten heeft niets te maken met het aantal woningen in Stadswerven. Dat blijft circa 1100. Alleen is de verdeling van de woningen over bouwvlakken nu anders dan in 2012 was gedacht.

Ook aan de straatnamen van de bestaande woningen op Stadswerven verandert uiteraard niets.

Kaart met straatnamen van Stadswerven