Spring naar inhoud

Veel gestelde vragen & antwoorden

Op deze pagina geven wij antwoord op veel gestelde vragen over onderwerpen als parkeren, de buitenruimte en voorzieningen in de openbare ruimte. 


Parkeren in Stadswerven


1. Waarom kan ik niet overal parkeren? Wat is parkeerregulering?

Met 'parkeerregulering' bedoelen we alle maatregelen rond het parkeren van auto's in een wijk. Deze maatregelen zorgen ervoor dat parkeerplaatsen in een gebied beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde gebruikers. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat het autoverkeer groeit. Dat gebeurt met het oog op de bouwopgaves en beschikbare infrastructuur.

De gemeente wil bewoners stimuleren om duurzamere vervoerskeuzen te maken. We investeren daarom in betere verbindingen voor de fiets en het openbaar vervoer.  Met diverse maatregelen ontmoedigen we het gebruik en het bezit van de auto. Daar hoort bij het beperken van de oppervlakte aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Ook het laten betalen voor parkeren past in dat beleid. Het beleid van Dordrecht voor autogebruik en parkeren leest u op de pagina parkeren en verkeer op de website van de gemeente.  

  

2. Waarom komt er betaald parkeren in Stadswerven-Noord en wanneer?

Sinds de start van Stadswerven is het de bedoeling geweest om betaald parkeren in te voeren. In Stadswerven-Zuid bestaat betaald parkeren al enkele jaren. Voor het invoeren van betaald parkeren in Stadswerven-Noord was nog geen exacte datum bekend.

De opening van de Prins Clausbrug in 2021 heeft de invoering versneld. Veel bezoekers van de binnenstad hebben het gratis parkeren in Stadswerven-Noord ontdekt. We willen voorkomen dat hierdoor overlast ontstaat. We werken daarom nu toe naar de invoering van betaald parkeren in 2023.

 

3. Wat kost het betaald parkeren dan?

Voor het parkeren in de openbare ruimte geldt hetzelfde tarief als bijvoorbeeld in de 19e Eeuwse Schil en het Lijnbaangebied . Dit was in 2022 € 2,10 per uur. Voor bezoekers geldt de zogenaamde 'bezoekersregeling'. Dat betekent dat bewoners van Stadswerven hun bezoek kunnen laten parkeren tegen een speciaal, lager tarief. Daarover kunt u meer lezen op de pagina parkeren bezoek op de website van de gemeente. 

4. Is het in Stadswerven dan niet strenger dan op andere plekken in Dordrecht?

Voor alle nieuwbouw in de stad, en dus ook voor Stadswerven, geldt hetzelfde uitgangspunt. Dat uitgangspunt is: parkeren gebeurt op eigen terrein. U parkeert uw auto dus op uw eigen parkeerplaats. De parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn voor bezoekers zoals mensen die op bezoek gaan bij bewoners. De plaatsen zijn ook voor bezoekers van de toekomstige horeca in het gebied en van activiteiten in de Biesboschhal.  

 

5. Kan ik een parkeervergunning krijgen?

Een onderdeel van 'parkeerregulering' (zie ook vraag 1), is het al dan niet werken met parkeervergunningen. Ook op dit gebied zijn de tijden veranderd. Nergens in Dordrecht geven we voor nieuwbouwwoningen nog nieuwe parkeervergunningen af. Dat geldt ook in Stadswerven-Noord en Stadswerven Zuid.

 

6. Waar moet ik dan mijn/onze tweede auto zetten?

U kunt uw auto nog steeds in de openbare ruimte zetten. Daar moet u alleen vanaf volgend voorjaar voor betalen. Het betaald parkeren geldt niet tussen 22.00 en 9.00 uur. Dan kunt u dus in de openbare ruimte dichtbij huis parkeren. Daarbuiten geldt het betaald parkeren.

Een alternatief is om uw auto te zetten in de parkeergarage Energiehuis. Daar kunt u een jaarabonnement kopen of per dag/uur betalen.

 

7. Waar en wanneer krijg ik meer informatie over betaald parkeren?

U ontvangt begin 2023 een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de invoering van betaald parkeren in Stadswerven-Noord. Informatie hierover leest u ook op deze website, in de Stadswerven Nieuwsbrief en op de facebookpagina van De Stadswerven. Verder komt er informatie op www.dordrecht.nl en op de pagina Gemeentenieuws in Dordt Centraal. 


Voorzieningen in de openbare ruimte


1. Waarom zijn er geen laadpalen in Stadswerven-Noord?
Laadpalen in de openbare ruimte zijn in Dordrecht alleen mogelijk onder voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het laden niet op eigen terrein kan gebeuren. In Stadswerven-Noord heeft iedereen een parkeerplaats op eigen terrein. Om die reden komen hier geen laadpalen in de openbare ruimte. Ook wijzen we aanvragen voor een laadpaal in Stadswerven af. Op de pagina Oplaadpunten elektrisch rijden op de website van de gemeente leest u meer over het beleid en de voorwaarden voor het plaatsen van laadpalen. Wilt u weten waar in de buurt van Stadswerven laadpalen staan? Kijk op www.oplaadpalen.nl.

 

2. Waarom zijn er nog zo weinig voorzieningen in de openbare ruimte?

Stadswerven is een wijk in aanbouw. Dat betekent dat er nog vele jaren bouwactiviteiten zijn en dat de bouwwegen in gebruik blijven. Zo lang deze bouwwegen zoveel plaats innemen, kunnen we de definitieve openbare ruimte nog niet aanleggen. En daarmee moeten ook veel voorzieningen in de openbare ruimte wachten op hun uiteindelijke plek.

Als straks alle woningen klaar zijn, komen er bomen langs de wegen. Aan de rivieroever plaatsen we bankjes. Er staan dan overal verspreid vaste fietsnietjes en groepjes huisvuilcontainers.

Het duurt nog zeker tot 2027 voordat het zover is (zie ook de vraag 'Wanneer is alles af?').

De gemeente is het ontwerp voor de openbare ruimte aan het bijstellen. De toekomstige definitieve inrichting is media 2023 bekend. Daarna krijgen de bewoners daarover informatie.

 

3. Wanneer is alles af?

Stadswerven bestaat uit verschillende deelgebieden die achtereenvolgens in fases bebouwd worden (zie kaartje met deelgebieden). De bouwvolgorde van de woningen ziet er als volgt uit:

1)      Deelgebied A3

2)      Deelgebied F

3)      Deelgebied A1 en A2

4)      Deelgebied C

5)      Deelgebied D

 

Kaart met deelgebieden Stadswerven


Pas nadat alle drie percelen op deelgebied A bebouwd zijn, kunnen we de volgende stap zetten. Dan beginnen we met het aanleggen van de openbare ruimte in de definitieve vorm. Vervolgens kan de bouwweg ter hoogte van deelgebied B en C weg. Ook kunnen we dan de parkeerplaatsen en overige voorzieningen aanleggen. Op basis van de huidige planning zal dit op zijn vroegst in 2027 zijn. 

In deelgebied D komen de laatste woningen van Stadswerven. Dit deelgebied is volgens de huidige planning op zijn vroegst in 2028 klaar. Daarna kunnen we ook in het oostelijk deel van Stadswerven de openbare ruimte afmaken

 

4. Waarom moet ik zo ver lopen met mijn huisvuil?

De huisvuilcontainers (glas, papier, plastic, GFT en restafval) staan nu gegroepeerd op één plaats in Stadswerven-Noord. Voor veel bewoners is dit niet direct naast de deur. Sommigen moeten zelfs een kleine 300 meter lopen. Deze loopafstand voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde normen. Het gaat hier om een tijdelijke situatie die nodig is zolang de bouw voortduurt. Zodra het kan, komen er ondergrondse containers op de definitieve plekken.

Tijdens de bouw van elk volgend bouwplan kijken we naar de capaciteit en loopafstand van de ondergrondse containers. Als dat nodig is, plaatst HVC extra containers. Dat gebeurt misschien op een nieuwe tijdelijke locatie. Als straks heel Stadswerven-Noord bebouwd is, staan er op 6 plaatsen ondergrondse containers voor alle afvalsoorten. Dan zijn de huisvuilcontainers voor iedereen een stuk dichterbij. Nu is het nog niet zo ver. Zie ook 'Wanneer is alles af?'.

 

5. Waar kan ik mijn fiets neerzetten?

Bewoners hebben gevraagd om fietsnietjes in hun directe woonomgeving. In de definitieve openbare ruimte komen op meerdere plekken vaste fietsnietjes. Zo ver is het echter nog niet. De definitieve buitenruimte leggen we pas over jaren aan (zie ook 'Wanneer is alles af?'). Als tijdelijke voorziening hebben we flexibele vlonders met fietsnietjes geplaatst.