Spring naar inhoud

werk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Buitenruimte

Op Stadswerven komen steeds meer nieuwe woningen. Rond de woningen, richten we de openbare ruimte in. Op deze pagina vertellen we over de plannen en ontwikkelingen voor de buitenruimte in het gebied.

Informatieavond 18 juni 2024


Op 18 juni 2024 hebben wij een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen op Stadswerven. Bewoners en geïnteresseerden konden vrij binnenlopen om informatie te krijgen over de woningbouwplannen, de toekomstige inrichting van de openbare ruimte, de Biesboschhal en Wantij-West. 


Ook konden zij meedenken over de vraag hoe de wijk in aanbouw ook een aantrekkelijke plek kan zijn om te wonen. We hebben ook een video gemaakt over de ontwikkelingen op Stadswerven. Deze was tijdens de informatieavond op het grote doek van Kinepolis te zien. Bekijk de video op het Youtube-kanaal van de gemeente Dordrecht. 


We plaatsen op deze pagina op korte termijn ontwerptekeningen, reacties en gestelde vragen met antwoorden.


Wervenpark

Artist impressie Wervenpark

Bij de oude kraanbaan naast wooncomplex Wervenkade leggen we een park aan: het Wervenpark. Op de plek van de vroegere scheepswerf komt een park met historische elementen waar natuur en recreatie samen gaan. Het Wervenpark is straks de groene entree van het noordelijk deel van Stadswerven. Het Wervenpark krijgt drie natuurzones.

 
De zogenoemde intergetijden-zone staat onder water bij hoogtij en is zichtbaar bij laagwater. Hier krijgt de natuur alle ruimte. Er zijn riet, watermunt en bittere veldkers te vinden. De waterspitsmuis, libel de rivierrombout en poelkikker leven er ook. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek. De natte landzone wordt alleen bij een hoge waterstand overspoeld. Er groeien mooie kruidenrijke grassen. Vlinders en libellen voelen zich er prima thuis. De droge landzone vormt de overgang van de natuurlijke naar de stedelijke inrichting van de wijk. Hier worden inheemse bomen en struiken aangeplant. Er leven dwergmuizen, vleermuizen, zangvogels en sprinkhanen.


Werkzaamheden 

Voordat genoten kan worden van het Wervenpark zijn werkzaamheden nodig. Hiervoor is in maart 2024 een aannemer geselecteerd: GKB groep. De aannemer gaat in 2024 aan de slag met:


  • Het dichtzetten van het beververblijf in de kraanbaan. De kraanbaan is één van de constructies van de oude scheepswerf. Hij is in zo'n slechte staat dat snel onderhoud nodig is. Om het werk uit te voeren, is het van belang dat de bever daar weg is. Met wildcamera's kijken we wanneer de bever niet in het verblijf is, zodat we het kunnen dichtzetten. In een deel van het nieuwe Wervenpark richten we een gebied in waar de bever kan terugkeren. Daar kan hij ongestoord en afgesloten van mensen leven.  
  • Het verwijderen van aanwezig groen, zoals wilgenopschot. Het gebied is overwoekerd. We halen dit groen weg. In het nieuwe Wervenpark is straks voldoende ruimte voor het groen om terug te groeien.
  • Het herstellen van de constructies. Op dit moment verkeert de kraanbaan in zeer slechte staat. In het nieuwe Wervenpark willen we de kraanbaan graag laten terug komen als cultuurhistorisch erfgoed. Het kan zijn dat er een periode is waarin ogenschijnlijk niet veel gebeurt. In die periode werkt de aannemer in zijn werkplaats aan onderdelen als loopbruggen en leuningen.
  •  Het inrichten van het park. Na alle herstelwerkzaamheden richten we het gebied in. We planten groen, leggen wandelpaden aan en plaatsen meubilair, zoals bankjes en informatieborden. 

Dit is de tekening van de inrichting:

Tekening inrichting Wervenpark


Download hier PDF-bestandde tekening van het Wervenpark. 


De aanleg van het Wervenpark is mede mogelijk dankzij subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Logo provincie Zuid-Holland


Bekijk het filmpje om te zien hoe we het park gaan aanleggen. En hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.


Wet natuurbescherming

De data uit het filmpje zijn achterhaald. De aanwezigheid van de rivierrombout, een beschermde libellesoort, maakte een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Die is afgegeven. Vervolgens werd er ook een jonge bever ontdekt. Ook hiervoor moest een ontheffing worden aangevraagd. Die is afgegeven. In het voorjaar van 2024 hopen we het werk te kunnen starten.


 
Prins Clausbrug en Noorderhoofd

Openbare ruimte Noorderhoofd Stadswerven De Prins Clausbrug vormt de verbinding tussen de punt van het schiereiland Stadswerven-noord en de Riedijkshaven. Met deze brug voor langzaam verkeer is de binnenstad op loopafstand gekomen. Op de punt van het schiereiland, zorgen horecagelegenheden straks voor gezelligheid. Benieuwd hoe de bouw is gegaan en hoe de opening op 26 oktober 2021 door prinses Beatrix ging? Op YouTube is de video terug te zien die van de opening is gemaakt. 


Aan de kant van de binnenstad 'landt' de Prins Clausbrug op het Noorderhoofd. Hier is de kade geheel vernieuwd. Die is in 2023 klaar. Daarna heeft de rest van de openbare ruimte een gedaantewisseling ondergaan. Op het Noorderhoofd ligt nu nieuwe bestrating met duidelijke routes voor fietsers en voetgangers. Er zijn grote groenvakken gemaakt met een brede zitrand, waar wandelaars veel gebruik van maken. 


Foto: Rob van der Pas


Waterplein deelgebied A

Plattegrond van de inrichting van de openbare ruimte gebouw A3 op StadswervenDe woningen in deelgebied A moeten weliswaar nog gebouwd worden, maar er ligt al een mooi ontwerp voor de openbare ruimte aan het Wantij. Er komt een 'waterplein' met veel niveauverschillen.

De grote trappen leveren veel zitgelegenheid op. Er komen hier ook bomen en groenvakken. Het Waterplein is straks een van de plekken in Dordrecht waar je dicht bij het water van de rivier kan komen. Het laagste deel van het Waterplein ligt dan ook op 2.00 + NAP. Een deel van het plein kan bij extreem hoog water dus onder water lopen. Het grootste deel van het plein ligt hoger blijft altijd droog.

Langs het Wantij komt een ecologische oever.


Het ontwerp van OKRA is door iedereen met enthousiasme ontvangen. Het ontwerp zal over enkele jaren worden uitgevoerd. Het tijdstip hangt af van de voortgang van de woningbouw.


Bekijk hier PDF-bestandde tekening van de inrichting van de buitenruimte.Nieuw gezicht voor gebied tussen oude regiokantoor en 150 KV-station

Het gebied tussen het oude Regiokantoor en het 150 kV schakelstation (Noordendijk 250-258) is helemaal opnieuw ingericht. Het wordt een gedeeltelijk autovrije buitenruimte met een speelveld en veel groen. Het groene speelveld wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.

Impressie van buitenruimte bij Noordendijk
Basisschool De Regenboog en kinderopvang SDK zijn in 2022 verhuisd naar het oude regiokantoor. In wat nu Volt heet zijn ook 58 woningen in gebruik. In het gebied komen in de toekomst nog meer woningen. Voor het voormalige 150 kV schakelstation aan Noordendijk 258 liggen er plannen zo'n 52 woningen en ook aan de waterkant bij de Vlij verrijzen over een paar jaar nieuwe huizen.

Door al deze ontwikkelingen was het wenselijk om ook de buitenruimte aan te pakken. 

De meeste bomen zijn blijven staan

Bij de herinrichting zijn zo veel mogelijk bomen behouden. Zo de grote rij bomen langs het 150 kV schakelstation is voor een groot deel blijven staan. Ook de beeldbepalende grote bomen langs de Noordendijk zijn gespaard.

Fietspaden, voetpaden en parkeren

We hebben niet alleen de ontsluitingsweg verplaatst. Er zijn nog meer veranderingen op verkeersgebied.
In het plan voor de herinrichting hebben we al rekening gehouden met het toekomstige dubbelzijdige fietspad tussen Oranjelaan en Groenedijk. Dat is belangrijk voor een veilige fietsroute voor schoolkinderen.
Op de Noordendijk is een nieuwe oversteekplaats gekomen voor schoolgaande kinderen en hun ouders. Ouders die hun kind met de auto naar school brengen, kunnen parkeren op de parkeerplaatsen langs de nieuwe weg of even stoppen op de kiss&ride-strook.