Spring naar inhoud

werk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Buitenruimte

Op Stadswerven komen steeds meer nieuwe woningen. Rond de woningen, richten we de openbare ruimte in. Op deze pagina vertellen we over de plannen en ontwikkelingen voor de buitenruimte in het gebied.


Prins Clausbrug en Noorderhoofd

Beeld van inrichting openbare ruimte Noorderhoofd

De Prins Clausbrug vormt de verbinding tussen de punt van het schiereiland Stadswerven-noord en de Riedijkshaven. Met deze brug voor langzaam verkeer is de binnenstad op loopafstand gekomen. Op de punt van het schiereiland, zorgen horecagelegenheden straks voor gezelligheid. Benieuwd hoe de bouw is gegaan en hoe de opening op 26 oktober 2021 door prinses Beatrix ging? Op YouTube is de video terug te zien die van de opening is gemaakt. 

 

Aan de kant van de binnenstad 'landt' de Prins Clausbrug op het Noorderhoofd. Op dit moment wordt hier de kade geheel vernieuwd. Die is in 2023 klaar. Daarna volgt de rest van de openbare ruimte. Het Noorderhoofd krijgt nieuwe bestrating met duidelijke routes voor fietsers en voetgangers. Ook komen er grote groenvakken met een brede zitrand eromheen.


Waterplein deelgebied A

Plattegrond van de inrichting van de openbare ruimte gebouw A3 op StadswervenDe woningen in deelgebied A moeten weliswaar nog gebouwd worden, maar er ligt al een mooi ontwerp voor de openbare ruimte aan het Wantij. Er komt een 'waterplein' met veel niveauverschillen.

De grote trappen leveren veel zitgelegenheid op. Er komen hier ook bomen en groenvakken. Het Waterplein is straks een van de plekken in Dordrecht waar je dicht bij het water van de rivier kan komen. Het laagste deel van het Waterplein ligt dan ook op 2.00 + NAP. Een deel van het plein kan bij extreem hoog water dus onder water lopen. Het grootste deel van het plein ligt hoger blijft altijd droog.

Langs het Wantij komt een ecologische oever.


Het ontwerp van OKRA is door iedereen met enthousiasme ontvangen. Het ontwerp zal over enkele jaren worden uitgevoerd. Het tijdstip hangt af van de voortgang van de woningbouw.


Bekijk hier PDF-bestandde tekening van de inrichting van de buitenruimte.


Nieuw gezicht voor gebied tussen oude regiokantoor en 150 KV-station

Het gebied tussen het oude Regiokantoor en het 150 kV schakelstation (Noordendijk 250-258) is helemaal opnieuw ingericht. Het wordt een gedeeltelijk autovrije buitenruimte met een speelveld en veel groen. Het groene speelveld wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.

Impressie van buitenruimte bij Noordendijk
Basisschool De Regenboog en kinderopvang SDK zijn in 2022 verhuisd naar het oude regiokantoor. In wat nu Volt heet zijn ook 58 woningen in gebruik. In het gebied komen in de toekomst nog meer woningen. Voor het voormalige 150 kV schakelstation aan Noordendijk 258 liggen er plannen zo'n 52 woningen en ook aan de waterkant bij de Vlij verrijzen over een paar jaar nieuwe huizen.

Door al deze ontwikkelingen was het wenselijk om ook de buitenruimte aan te pakken. 

Toegangsweg op andere plek

De meest in het oog springende verandering is de verplaatsing van de weg die toegang geeft tot het gebied. De ingang aan de Noordendijk is 30 meter verplaatst in de richting van de Oranjelaan. Door deze verschuiving ontstaat direct naast het oude Regiokantoor een groene, autovrije omgeving. Hier komen speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt en een groene, schaduwrijke inrichting met zitplekken.

Speelveld en groen

Voor het groene veld is een ontwerp gemaakt waar iedereen plezier van heeft. De kinderen uit de buurt kunnen er spelen, maar ook de school en opvang maken er gebruik van. Het wordt een combinatie van speelmogelijkheden met bomen en ander groen. Voor de bomen en lagere beplanting kiezen we soorten die bijdragen aan de biodiversiteit.


De meeste bomen blijven staan

Bij de herinrichting blijven zo veel mogelijk bomen behouden. Zo blijft de grote rij bomen langs het 150 kV schakelstation voor een groot deel staan. Ook de beeldbepalende grote bomen langs de Noordendijk zijn gespaard.
Voor de beoordeling van de bomen in het gebied heeft de gemeente niet alleen externe adviseurs ingeschakeld. We hebben ook contact gehad met de Stichting Bomenridders. In verband met de woningbouw moeten de twee Judasbomen aan de Lijnbaan verhuizen. Deze krijgen in maart 2023 een mooie plaats op het groene speelveld. 


Uitvoering in fases

Definitief ontwerp speelveld NoordendijkHet totale inrichtingsplan op het plaatje gaat uit van het vertrek van de tijdelijke brandweerkazerne.

(u kunt PDF-bestandhet inrichtingsplan ook downloaden). 

De brandweerkazerne gaat over een paar jaar terug naar het Oranjepark. Na de verhuizing worden deze panden gesloopt. Dit is te zien op de tekening met daarop de totale herinrichting.
Wachten met de aanpak totdat de kazerne is verdwenen is echter geen optie. Dat kan namelijk nog zeker twee jaar duren.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat zo snel mogelijk na de verhuizing van de basisschool en de kinderopvang een veilige omgeving voor kinderen ontstaat. Vorig jaar hebben we daarom alvast fase 1 uitgevoerd. Met de komst van een deel van de nieuwe ontsluitingsweg is het autoverkeer op veilige afstand gekomen. 
Het andere deel van de nieuwe ontsluitingsweg en herinrichting volgt over enkele jaren. Dat geldt ook voor de toekomstige woonomgeving aan de noordkant van de Lijnbaan.


Fietspaden, voetpaden en parkeren

We hebben niet alleen de ontsluitingsweg verplaatst. Er zijn nog meer veranderingen op verkeersgebied.
In het plan voor de herinrichting hebben we al rekening gehouden met het toekomstige dubbelzijdige fietspad tussen Oranjelaan en Groenedijk. Dat is belangrijk voor een veilige fietsroute voor schoolkinderen.
Op de Noordendijk is een nieuwe oversteekplaats gekomen voor schoolgaande kinderen en hun ouders. Ouders die hun kind met de auto naar school brengen, kunnen parkeren op de parkeerplaatsen langs de nieuwe weg of even stoppen op de kiss&ride-strook.

Het gebied telt in de nieuwe definitieve situatie zo'n 40 parkeerplaatsen. Voor woningen en andere functies in het gebied geldt immers parkeren op eigen terrein. Daardoor is het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte voldoende voor bezoekers. Direct naast de inrit van de nieuwe ontsluitingsweg komt bij twee parkeerplaatsen een laadpaal voor elektrische auto's.

De nieuwe voetpaden langs de Noordendijk krijgen bij de aanleg van het dubbelzijdig fietspad een aansluiting op een voetgangersroute voor het schoolplein langs. Ook voor het 150 kV-station zal de voetgangersroute verder van de weg af liggen. Over het speelveld heen komen informelere voetpaden vanaf de parkeerplaatsen die aan de weg liggen.


Wervenpark

Op Stadswerven-noord legt de gemeente een park aan op een voormalige scheepswerf: het Wervenpark. Het Wervenpark is een park met historische elementen, waar natuurontwikkeling de ruimte krijgt. Je kunt hier recreëren en de unieke getijdennatuur en het cultuurhistorisch verleden beleven. Bekijk het filmpje om te zien hoe we het park gaan aanleggen. En hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.

Download hier PDF-bestandde tekening van het WervenparkWet natuurbescherming

De data uit het filmpje zijn achterhaald. De aanwezigheid van de rivierrombout, een beschermde libellesoort, maakte een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Die is afgegeven. Vervolgens werd er ook een jonge bever ontdekt. Ook hiervoor moest een ontheffing worden aangevraagd. Deze procedure loopt nog, maar wij hopen in het najaar van 2023 met het werk te kunnen starten.