Spring naar inhoud


Overzichtsfoto Stadswerven

Parkeren

ParkeerautomaatSinds 1 juli 2023 geldt ook op Stadswerven-noord betaald parkeren. In Stadswerven-zuid is dit al eerder ingevoerd. Op 22 mei 2023 vond een bijeenkomst plaats met praktische informatie over de invoering van betaald parkeren. Team Parkeren van de gemeente voert bestuurlijke besluiten uit. Dat betekent dat het team handen en voeten geeft aan de invoering van betaald parkeren in Stadswerven, samen met het projectteam Stadswerven.


Op de bijeenkomst zijn veel vragen gesteld over het parkeerbeleid. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn degenen die het parkeerbeleid bepalen. Het vastgestelde beleid over autogebruik en parkeren staat dan ook niet ter discussie. 


Hieronder lichten wij het beleid in het kort toe. Daarna geven we de praktische informatie over de invoering van betaald parkeren.


Mobiliteitsbeleid

De gemeente heeft een mobiliteitsbeleid dat is gericht op het terugdringen van autogebruik. Dat heeft te maken met doelstellingen voor bereikbaarheid en duurzaamheid, maar ook met leefbaarheid. De gemeente wil de openbare ruimte anders indelen met extra aandacht voor gezondheid. Dit houdt in: meer ruimte voor groen, water, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie en minder ruimte voor de auto. De keuzes voor het parkeerbeleid en ruimtegebruik in Stadswerven zijn hiervan afgeleid.


Dit zijn de stukken die over het mobiliteitsbeleid gaan:

-       Koersnota Mobiliteit 2018

-       Omgevingsvisie 1.0 (raadsbesluit 28 april 2021)

-       Politiek akkoord 2022-2026 (hier te downloaden)

-       Startnotitie Mobiliteit, (vastgesteld maart 2023)

-       Uitgangspuntennotitie t.b.v. Mobiliteitsplan 2040 (komt nu in de gemeenteraad)


Besluitvorming betaald parkeren in Stadswerven

De gemeenteraad heeft al jaren geleden gekozen voor betaald parkeren in het gebied Stadswerven. De gemeenteraad stelde o.a. de 'Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht' vast, waarin vanaf 2012 Stadswerven is opgenomen als tariefzonegebied. De gemeenteraad stelt de 'Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht' met enige regelmaat opnieuw vast. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de tarieven wijzigen. 

Wilt u meer weten? Bekijk de Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht .

 

Parkeernormen bij nieuwbouw

Het uitgangspunt bij een nieuwbouwproject is dat de projectontwikkelaar ervoor zorgt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Er mag geen ongewenste toename van de parkeerdruk in de omgeving ontstaan. In principe moet een projectontwikkelaar deze parkeerplaatsen aanleggen op eigen terrein.


In de 'Beleidsregels Parkeren bij nieuwbouw Dordrecht' is vastgelegd aan welke parkeereisen een initiatiefnemer moet voldoen om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Deze beleidsregels steunen op de landelijke parkeerkencijfers parkeren die worden gepubliceerd door het kennisinstituut CROW. In de beleidsregels staat ook dat de gemeente voor nieuwbouwprojecten geen parkeervergunningen afgeeft. Er is immers parkeerruimte op eigen terrein. 

Op Stadswerven is één afwijking op de regels van toepassing: het parkeren voor bezoekers hoeft niet op eigen terrein plaats te vinden. Hiervoor maakt de gemeente parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Deze kencijfers en de beleidsregels worden regelmatig herzien. Dat gebeurt in lijn met de landelijke ontwikkelingen van autobezit en autogebruik en doelstellingen van het mobiliteitsbeleid. De trend is dat de parkeereis in het stedelijk gebied steeds lager wordt. Dit is nodig om de groei van het autoverkeer te verminderen. Ook ontwikkelaars vragen om lagere parkeernormen om nieuwbouwprojecten haalbaar en woningen betaalbaar te houden.


Tijdens de bouw en ontwikkeling van Stadswerven zijn de regels en uitgangspunten veranderd. Vlek B is nog ontwikkeld op een basis van een gemiddelde parkeernorm van 1,4 (exclusief 0,3 bezoek) parkeerplaats per woning. Hier heeft een aantal bewoners een tweede parkeerplaats kunnen realiseren of kopen. Inmiddels wordt de rest van Stadswerven-noord bebouwd en ontwikkeld op basis van de gemiddelde parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein.


De meest recente herziening van de Beleidsregels Parkeren vond plaats op 30 december 2022: Bekijk de Beleidsregels Parkeren.
 

Parkeerbalans – voldoende parkeerplaatsen voor alle functies

Voor het gehele gebied Stadswerven kijken we steeds naar de zogenaamde 'parkeerbalans'. Zijn er in de openbare ruimte voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers? Het gaat dan zowel om de bewoners van alle (ook toekomstige) woningen als om bezoekers van de andere (toekomstige) functies. Deze parkeerbalans actualiseren we voortdurend. Dat doen we zodra er meer bekend wordt van de precieze invulling van de wijk. Denk aan het precieze aantal woningen en aanvullende functies in het gebied. In deze balans is het uitgangspunt dat alle bewoners hun auto parkeren op een eigen parkeerplek op particulier terrein.

Het beleid van gemeente rond autogebruik en parkeren leest u ook op de pagina Parkeren in de stad op de website van de gemeente.  


Invoering betaald parkeren

Op 1 juli 2023 is betaald parkeren ingevoerd op Stadswerven-noord in. Alleen voor de Papendrechtsestraat stellen we invoering een paar maanden uit. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00-22.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. Het tarief voor parkeren op straat in die perioden bedraagt € 2,20 per uur (onder voorbehoud van instemming gemeenteraad met de gewijzigde tarieven).

Voor bezoekers van bewoners is er de zogenaamde 'Bezoekersregeling'. Bewoners van Stadswerven-noord kunnen daarmee gedurende de betaaltijden bezoek laten parkeren tegen een speciaal lager tarief. Daarover kunt u meer lezen op de pagina 'parkeren bezoek' op de website van de gemeente.
 
Op 22 mei 2023 vond een informatiebijeenkomst voor bewoners plaats over de praktische kanten van betaald parkeren. Bekijk of download PDF-bestandde presentatie die op deze avond is gegeven.