Spring naar inhoud

woningen in Stadswerven Noord

Wonen

De eerste woningen op Stadswerven-Noord zijn gebouwd in 2015. Naast stadswoningen staan er appartementen. Aan de oever van het Wantij liggen waterwoningen (B). Op Stadswerven-Zuid is naast Villa Augustus in 2019 project Schaerweide voltooid met eengezinswoningen en appartementen (H). In Stadswerven Noord is in april 2020 De Werf (B) opgeleverd op Stadswerven-Noord, een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Eind 2020 is het complex Americana (B) opgeleverd met 20 appartementen en 6 stadswoningen. 


De komende jaren bouwen verschillende projectontwikkelaars nieuwe woningen op Stadswerven. Bent u geïnteresseerd in wonen op Stadswerven? Kijkt u dan eens naar de verschillende woningbouwprojecten op Stadswerven. In Stadswerven Noord liggen de deelgebieden A tot en met G. In Stadswerven Zuid liggen de deelgebieden H tot en met J.  


plattegrond Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Hier vindt u alle woningbouwprojecten op Stadswerven.

Wantijhof

appartementen van het Wantijhof.

Wantijhof met zicht op binnentuin in aanleg

Het Wantijhof is gebouwd tegenover het Energiehuis in Stadswerven-Zuid. Dit complex bestaat drie delen met in totaal 36 appartementen. Het is gebouwd door de Nederlandse Bouwunie (NBU) De woningen zijn juni 2021 opgeleverd en zijn allemaal verkocht. Het complex heeft een binnentuin die door de vereniging van Eigenaren wordt aangelegd en onderhouden. Als u via de voordeur de woning uitloopt kijkt u uit op de binnentuin. 
The Yard

Het volgende nieuwbouwproject op Stadswerven Noord is The Yard. De verkoop is april gestart. De projectontwikkelaar OCW hoopt in oktober/november 2020 met de bouw te beginnen.

The Yard


Het volgende nieuwbouwproject op Stadswerven-Noord is The Yard. Het bestaat uit aaneengesloten bouwblokken rondom een groen binnenhof. Het project telt twee appartementengebouwen. De een biedt ruimte aan 25 appartementen. Het andere aan 9 appartementen. Ook komen er nog eens 6 stadswoningen en 4 havenwoningen te staan. De projectontwikkelaar is OCW. 


Meer informatie over The Yard vindt u op de site van wonenopstadswerven.nlWervenkade

In november 2020 is de verkoop gestart van woningen van het project de Wervenkade.

impressietekening van project Wervenpark met de binnentuin. Ook is de verkoop gestart van woningen van het project de Wervenkade in Stadswerven-Noord. Het project Wervenkade omvat parkwoningen, kadewoningen, appartementen en penthouses. De woningen komen naast het toekomstige Wervenpark te liggen. Bijzonder in het ontwerp is een groen binnenhof waar rondom de woningen staan. 


Meer informatie over de Wervenkade vindt u op www.wervenkade.nl.  

Volt

In juni 2020 is de aannamer gestart met de sloopwerkzaamheden voor de transitie van het voormalige regiokantoor.

Illustratie De Volt - voormalig RegiokantoorIn juni 2020 is de aannemer gestart met de sloopwerkzaamheden voor het project Volt in Stadwerven- Zuid. Stout bouwt het oude Regiokantoor om tot 58 huurwoningen in verschillende groottes. Op het dak komen een paar dakappartementen met uitzicht over het Wantij en de stad. Beneden komt de Regenboogschool. De Regenboogschool is nu nog gevestigd op Noordendijk 264. Er komen ook een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van SDK Kinderopvang op de begane grond van Volt. Het oude personeelsrestaurant wordt omgebouwd tot zakelijke ruimte. 


In de mini-campagne Wij maken Dordt besteedde we als gemeente in december 2020 aandacht aan dit project.


Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Volt? Kijk op de website www.woneninvolt.nl.


50 kV schakelstation gebouw (deelgebied H)

Aangepast ontwerp 50 kV gebouw na gesprekken met inwoners

Een bijzonder nieuw project op Stadswerven is het aanpassen van het monumentale 50 kV schakelstation aan Oranjelaan 1 (naast de Prins Hendrikbrug) zodat er straks gewoond kan worden in het monumentale gebouw. 

 

interieurimpressie van de lichtval en entree appartementen De afgelopen 2 jaar is gewerkt aan een plan waarbij woningen in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. Bij het ontwerp heeft  RoosRos Architecten rekening gehouden met het monumentale karakter van het gebouw. Zoals dit eerder ook voor het plan voor 13KV is gedaan. In het ontwerp is een mooi evenwicht gevonden tussen het monument en de kwaliteiten die nodig zijn voor woningen. Zoals licht, ventilatie en ruimtes buiten. 


Aan de achterkant (Wantij-zijde) van het gebouw komt een uitbouw. De uitbouw staat voor een deel tegen het bestaande gebouw en zweeft voor een deel boven het gebouw. Deze ‘nieuwbouw’ is qua kleur, stijl en maatvoering in evenwicht met het originele gebouw. En versterkt de uitstraling van het totale gebouw. De uitbreiding zorgt voor noodzakelijk daglicht dat aan de achterkant van het gebouw nu niet aanwezig is. Het schetsontwerp is aan de Wantijzijde aangepast naar een lager aanbouwdeel. 


impressie van de patio tussen de woningen Dit wordt nu totaal 20 meter hoog, waarvan de bovenste laag een kleinere oppervlakte heeft en daardoor minder is te zien. Dit is gedaan nadat er gesprekken zijn geweest met bewoners van de buurt Schaerweide. 


Aan de Noord- Oost- en Zuidzijde worden maar kleine veranderingen uitgevoerd aan de daglichtopeningen van het gebouw. Hierdoor blijft het industriële en rijke karakter van de gevel aan bijvoorbeeld de Oranjelaan-zijde overheersend aanwezig. 


Het ontwerp voor het 50 kV station is het resultaat van een paar jaar tekenen en overleg met bijvoorbeeld de Welstands- en Monumentencommissie. Het plan wordt de vanaf nu verder uitgewerkt door de architect en ontwikkelaar GetGripp. Ondertussen werkt de gemeente aan de aanpassing van het bestemmingsplan. 


Parkeren


Parkeren op eigen terrein. Dat is het uitgangspunt van het parkeerbeleid voor Stadswerven. De gemeente legt alleen – in het openbaar gebied - parkeerplaatsen aan voor bezoekers. Voor het parkeren moeten bezoekers aan het gebied straks betalen. In het gebied zal in beginsel niet worden gewerkt met parkeervergunningen. Dit wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast, waarbij parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de waterwoningen. 


De tarieven zijn in lijn met de rest van de stad. Het moment van invoeren van betaald parkeren gebeurt op een logisch moment. Dit zal in ieder geval gebeuren, wanneer het gebied definitief ingericht en opgeleverd is, of wanneer er bij de ingebruikname van de fietsbrug parkeeroverlast ontstaat. Invoering kan ook per deelgebied plaatsvinden wanneer dit beter past. 


De parkeernorm in het gebied is geregeld via het bestemmingsplan in de beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten. Die komt over het algemeen uit op minimaal één parkeerplaats per eigen woning. Per bouwplan kan een ontwikkelaar meer parkeerplaatsen voor op eigen terrein maken dan 1 per woning. 

Deze parkeerplaatsen worden verloot onder partijen die gezamenlijk eigenaar zijn van de parkeerplaatsen (VVE en Ontwikkelaars).