Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Werk in uitvoering

Kaart met deelgebieden StadswervenDe bouw van Stadswerven strekt zich over meerdere jaren uit. Er zijn diverse woningbouwprojecten van ontwikkelaars. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een aantal projecten in de openbare ruimte. Denk aan de aanleg van riolering, wegen en nieuwe kades, het Wervenpark en de overige inrichting van de buitenruimte. 


De buitenruimte rond een nieuwbouwproject leggen we ongeveer drie maanden na oplevering definitief aan. Soms duurt het langer. U leest daar meer over op de pagina Vragen en antwoorden onder 'Wanneer is alles af?'.

Al tijdens de bouw van de woningen is het voorlopig of definitieve ontwerp van de buitenruimte te raadplegen.


 Deelgebied A

Damwand toekomstig waterplein Stadswerven De aannemer heeft damwanden aangelegd voor een nieuwe kade. Ook is de grond onder het toekomstige plein gesaneerd. Verder is een natuurvriendelijke oever aangelegd. 


In deelgebied A Noord (langs de Merwede) heeft de aannemer riolering en bouwwegen aangelegd. De huidige bouwweg blijft gehandhaafd.


Deelgebied C en D

Noordelijke insteekhaven gedemptDe gemeente heeft in 2022 de noordelijke insteekhaven gedempt. Daarna is het gebied bouwrijp gemaakt. De grond is naar de juiste plaats geschoven. 


Ook is er riolering aangelegd en zijn er (tijdelijke) verhardingen gemaakt. Aan de Merwedeoever zijn een zetsteenoever aangelegd en een ecologische berm gemaakt.


Deelgebied E

Wervenpark Stadswerven Op Stadswerven Noord heeft Bemog de woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners van het project Wervenkade aan de Papendrechtsestraat. De gemeente is begonnen met het aanleggen van de openbare ruimte. Die is naar verwachting voorjaar 2024 gereed.


Bekijk hier PDF-bestandhet definitief ontwerp Papendrechtsestraat.  


Vragen en antwoorden ontwerp openbare ruimte


Deelgebied F

Aanleg nieuwe damwand langs Wantij

Begin november 2023 was het werk klaar voor de nieuwe kade vanaf de Prins Hendrikbrug tot voorbij de Biesboschhal. De komende periode moet nog een kleine bodemsanering plaatsvinden. Daarna leggen we in het terrein achter de kade riolering aan en maken we het gebied gereed voor woningbouw. 


Eerder zijn het botenhuis van de KNRM en museumschip RenĂ© Siegfried met Lashbak verplaatst naar een tijdelijke ligplaats nabij de landtong. Het botenhuis van de KNRM en de Stichting de Binnenvaart met onder andere het museumschip de Siegfried en Lashbak liggen inmiddels weer op hun ligplaats.


De oude ontsluitingsweg vanaf de Werf van de Biesbosch (voorheen Maasstraat) blijft buiten gebruik. Voor de bereikbaarheid van de Biesboschhal voor voetgangers en fietsers is een nieuwe ontsluiting gemaakt, naast de zuidelijke insteekhaven en langs de oostkant van de Biesboschhal. Zwaar verkeer is hier niet mogelijk.


Versterking kade insteekhaven

We maken de kadeconstructie van de zuidelijke insteekhaven geschikt voor toekomstig gebruik. De haven wordt gebruikt door de stichting Leefwerf met historische schepen. Daarnaast legt ontwikkelaar OCW hier een jachthaven aan. Uit inspectie is gebleken dat de huidige kade onvoldoende draagkracht heeft voor het toekomstig gebruik. 

Met een aannemer maken we de komende maanden een plan van aanpak voor het herstel van de kade. Dit plan wordt vervolgens uitgewerkt in een ontwerp. De planning is om in oktober 2024 te starten met de werkzaamheden. 


Foto: Rob van der Pas