Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Vragen en antwoorden inrichting openbare ruimte Deelgebied E, Papendrechtsestraat

Toelichting

Afhankelijk van de verkoop start de woningbouwproject Wervenkade aan de Papendrechtsestraat rond de zomer 2021. De bouw zal naar verwachting 2 jaar duren.

Daarna zal de gemeente de openbare ruimte in haar definitieve vorm aanleggen.


Het gaat om de inrichting van de Papendrechtsestraat. De openbare ruimte rondom de nieuwbouw Wervenkade (zie de afbeelding op deze site Voorlopig ontwerp d.d. 25-1-2021). 


Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om fysiek een bewonersavond te organiseren. Als vervanging hebben wij hieronder een overzicht samengesteld met antwoorden op algemene vragen over de aankomende werkzaamheden.  Die door de gemeente worden gedaan. Heeft u nog extra vragen, dan kunt u die stellen aan cje.westgeest@dordrecht.nl. Vragen en antwoorden 

Voorlopig ontwerp openbare ruimte Deelgebied E, Papendrechtsestraat

Wanneer starten herinrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte?

De werkzaamheden starten nadat de bewoners van het bouwproject Wervenkade hun sleutel hebben ontvangen, dus wanneer de meeste verhuisbewegingen zijn geweest. We verwachten dat de woningbouw in de zomer 2021 begint. De bouw van de woningen zal ongeveer 2 jaar duren. Dat betekent dat we na de zomer van 2023 starten met de inrichting het van de openbare ruimte. We informeren u later over de precieze planning en fases. 

Hoe is het inzamelen van afval geregeld?

In Stadswerven Noord doen we al het afval van de nieuwbouwwoningen in ondergrondse containers. Voor het woningbouwproject Wervenkade staan de ondergrondse containers aan het begin van de Papendrechtsestraat. Afval zoals huisvuil, plastic, papier en GFT. Deze locatie is voor de vuilniswagens van HVC makkelijk en goed bereikbaar . De woonwagens houden gewoon hun rolcontainers.

Kunnen de leveranciers van Jooren Scheepsschroeven nog steeds draaien en keren in de straat?

Jazeker, er is voldoende ruimte voor de leveranciers van Jooren Scheepsschroeven om met hun vrachtwagens te kunnen draaien in de straat. Het bedrijf ligt achteraan in de Papendrechtsestraat. 


Blijft de bestaande afmeerplaats voor schepen ook na de woningbouw?

De afmeervoorziening voor schepen langs de Merwede, aan het eind op van de Papendrechtsestraat, blijft ook in de toekomst bestaan. Mogelijk komt er nog een nieuw watertappunt bij. Hierover [moet nog bestuurlijke] besluitvorming plaatsvinden. Over de afmeervoorziening; Hou er rekening mee dat schepen 3 tot 4 dagen langs de kade kunnen liggen en soms kunnen doorsteken tot voorlangs het Wervenpark.


Leveren de schepen geen onveilige situaties?

Vanwege de veiligheidseisen van Rijkswaterstaat wordt de woningbouw op een afstand van 25 meter uit de kade gebouwd . Verder staat in de de Havenverordening dat het verboden is om hier aan te meren voor schepen met gevaarlijke stoffen. 


Hoe komt het naastgelegen Wervenpark eruit te zien?

Om u een indruk te geven hoe het er naastgelegen toekomstige Wervenpark eruit komt te zien en wat daarvoor moet gebeuren kunt u animatie bekijken over het Wervenpark. 


De voorbereidingen voor de aanleg van het Wervenpark zijn begonnen. De damwanden op het landdeel zijn inmiddels geslagen. Binnenkort worden de verontreinigde delen van het Wervenpark verwijderd en komt er een schone laag grond overheen. In het najaar van 2021 starten we met het veilig en toegankelijk maken van de hellingbanen en kraanbaan. Daarna wordt ook het park verder ingericht. We verwachten dat het Wervenpark in de zomer van 2022 klaar zal zijn.


Deze planning is afhankelijk van het krijgen van een ontheffing volgens de Wet Natuurbescherming. Die ontheffing is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het water. 

Mogen er auto's op de kade komen langs het Wervenpark ?

Nee, de kade langs het Wervenpark is alleen bedoeld voor voetgangers. Dit is de reden dat aan het begin van de kade obstakels staan om autoverkeer tegen te gaan. Onderhoudswagens en nood- en hulpdiensten mogen wel gebruik maken van de kade tussen de woningen en het Wervenpark. Voor de brandweer is een speciale een opstelplaats gemaakt, dichtbij de Merwedestraat.

Waar parkeren straks de bezoekers van de woningen ?

Bewoners van de nieuwbouw hebben straks een eigen parkeerplaats binnen het wooncomplex. Bezoekers van de nieuwe woningen, van Jooren Scheepsschroeven en de woonwagenbewoners, kunnen straks terecht op de openbare parkeerplaats achterin de Papendrechtsestraat. 
Voor geheel Stadswerven wordt bekeken of er in de openbare ruimte nog fietsnietjes moeten worden geplaatst. Mogelijk worden nabij de Papendrechtsestraat ook een aantal fietsnietjes geplaatst.


Blijf ik tijdens de werkzaamheden bereikbaar en kan ik mijn auto parkeren?

De gemeente zal proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Uw woning blijft ten alle tijden te voet bereikbaar, maar het kan zo zijn dat u uw auto tijdens de uitvoering tijdelijk ergens anders moet parkeren. Voordat de werkzaamheden starten wordt u hierover ge├»nformeerd.