Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Werk in uitvoering

De bouw van Stadswerven strekt zich over meerdere jaren uit. Er zijn diverse woningbouwprojecten van ontwikkelaars. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een aantal projecten in de openbare ruimte zoals de aanleg van het Wervenpark en de overige inrichting van de buitenruimte. De buitenruimte rond een nieuwbouwproject wordt ongeveer drie maanden na oplevering definitief aangelegd. Al tijdens de bouw van de woningen is het voorlopig of definitieve ontwerp van de buitenruimte te raadplegen. 

kaart met indeling van de verschillende gebieden A t/m J in Stadswerven Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Deelgebied A

  • Op de woningbouwlocatie A3 (aan het Wantij) is een voorbelasting aangebracht voor de geplande woningbouw;
  • In het najaar brengt de aannemer een nieuwe damwand aan. Op dat moment wordt ook de grond onder het toekomstige plein gesaneerd;
  • Er is in A1 een depot ingericht voor materialen uit deelgebied F, waar ook bodemsanering plaatsvindt; 
  • Begin volgend jaar legt de aannemer in deelgebied A Noord (langs de rivier) riolering aan.


Deelgebied C-West

De eerste woningen aan De werf van de Biesbosch zijn opgeleverd. De komende weken zullen ook de nieuwe bewoners van dit deelgebied de sleutel ontvangen. De gemeente heeft rondom de nieuwbouw nieuwe bestrating aangelegd.


Deelgebied C en D

Noordelijke insteekhaven gedemptDe gemeente heeft het afgelopen jaar de noordelijke insteekhaven gedempt. Momenteel werken we aan de nieuwe oevers. De grond die is aangebracht, moet een jaar blijven liggen zodat de bodem kan 'zetten'. Vervolgens maken we de grond bouwrijp. Dan leggen we de riolering en wegen aan.


Deelgebied F

Omgeving BiesboschhalIn dit gebied is de bodemsanering voltooid. We maken het gebied bouwrijp en vernieuwen de kade met damwanden. De nieuwe kade wordt tussen oktober 2022 en mei 2023 aangelegd.

Eerder zijn het botenhuis van de KNRM en museumschip René Siegfried verplaatst naar een tijdelijke ligplaats nabij de landtong. Beide schepen gaan na afloop terug naar hun oude ligplaats.

De oude ontsluitingsweg vanaf de Werf van de Biesbosch (voorheen Maasstraat) is nu buiten gebruik. Voor de bereikbaarheid van de Biesboschhal voor voetgangers en fietsers is een nieuwe ontsluiting gemaakt, naast de zuidelijke insteekhaven. Dit is tevens de toegang voor museumschip René Siegfried en de KNRM. Zwaar verkeer is hier niet mogelijk.


Noorderhoofd

Aannemer Gebr. De Koning is gestart met het werk aan het Noorderhoofd. Aan de stadskant van de Prins Clausbrug moest de kade geheel vernieuwd worden. Het herstel van de damwand en funderingen is in het najaar van 2022 klaar. Daarna wordt de bestrating rondom het Noorderhoofd aangelegd. De verwachting is dat het werk eind 2022 klaar is. Het ontwerp voor het nieuwe Noorderhoofd kunt u hieronder zien.

Definitief ontwerp Noorderhoofd


Definitieve inrichting Werf van Schouten, Werf van Gips en Werf van Montan (deelgebied B)

Begin 2022 is de openbare ruimte van B-Noord afgerond. De mindervalidenopritten, die nog ontbraken, volgen kort na de bouwvak. Aan de Werf van Gips (langs de Merwede) komen later bomen te staan langs de rivier (zie Groenplan voor details). Dit gebeurt pas op zijn vroegst na 2026 als op 'De Punt' van Stadswerven alle woningen zijn gebouwd en de bouwweg niet meer nodig is.


Definitief ontwerp openbare ruimte deelgebied E - Papendrechtsestraat

Definitief Ontwerp WervenkadeOp Stadswerven-Noord is Bemog ver gevorderd met de bouw van het woningbouwproject Wervenkade (deelgebied E) aan de Papendrechtsestraat. De bouw duurt tot volgend voorjaar. De eerste woningen worden omstreeks juli 2023 opgeleverd. Voor die tijd zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.


Bekijk hier PDF-bestandde afbeelding van het definitief ontwerp Papendrechtsestraat. 


Vragen en antwoorden ontwerp openbare ruimte


Hebt u nog andere vragen? Stuur een mail aan stadswerven@dordrecht.nl