Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Werk in uitvoering

De bouw van Stadswerven strekt zich over meerdere jaren uit. Er zijn diverse woningbouwprojecten van ontwikkelaars. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een aantal projecten in de openbare ruimte zoals de aanleg van het Wervenpark en de overige inrichting van de buitenruimte. De buitenruimte rond een nieuwbouwproject wordt ongeveer drie maanden na oplevering definitief aangelegd. Al tijdens de bouw van de woningen is het voorlopig of definitieve ontwerp van de buitenruimte te raadplegen. 

kaart met indeling van de verschillende gebieden A t/m J in Stadswerven Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Deelgebied A

  • Op de woningbouwlocatie A3 (aan het Wantij) is een voorbelasting aangebracht voor de geplande woningbouw;
  • In het eerste kwartaal van 2023 brengt de aannemer een nieuwe damwand aan. Aansluitend wordt ook de grond onder het toekomstige plein gesaneerd;
  • Er is in A1 een depot ingericht voor materialen uit deelgebied F. Dit omdat ook in deelgebied F een  bodemsanering plaatsvindt; 
  • In het 2e kwartaal van 2023 legt de aannemer in deelgebied A Noord (langs de rivier) riolering en bouwwegen aan. De huidige bouwweg blijft gehandhaafd. 
  • Noorderhoofd: de verwachting is dat het werk voor de zomer van 2023 klaar is.


Deelgebied C en D

Noordelijke insteekhaven gedemptDe gemeente heeft in 2022 de noordelijke insteekhaven gedempt. Momenteel werken we aan de nieuwe oevers. De grond die is aangebracht, moet een jaar blijven liggen zodat de bodem kan 'zetten'. Vervolgens maken we de grond bouwrijp. Dan leggen we de riolering en wegen aan. Eind 2023 ias het werk klaar.


Deelgebied F

In dit gebied is de bodemsanering voltooid. We maken het gebied bouwrijp en vernieuwen de kade met damwanden. De nieuwe kade wordt tussen oktober 2022 en mei 2023 aangelegd. 


Werk aan nieuwe kade bij Biesboschhal in Stadswerven Hinder op Prins Hendrikbrug

Van 23 tot en met 27 januari zijn er vanwege het werk kortstondige stremmingen op de Prins Hendrikbrug. Dan is overdag zo nu en dan gedurende 10 tot 15 minuten geen doorgaand verkeer mogelijk. Dat is tijdens het inhijsen van de damwanden. Ook is het fiets- en voetpad voor de veiligheid aan één kant geheel afgesloten.


Eerder zijn het botenhuis van de KNRM en museumschip René Siegfried verplaatst naar een tijdelijke ligplaats nabij de landtong. Beide schepen gaan na afloop terug naar hun oude ligplaats.

De oude ontsluitingsweg vanaf de Werf van de Biesbosch (voorheen Maasstraat) is nu buiten gebruik. Voor de bereikbaarheid van de Biesboschhal voor voetgangers en fietsers is een nieuwe ontsluiting gemaakt, naast de zuidelijke insteekhaven. Dit is tevens de toegang voor museumschip René Siegfried en de KNRM. Zwaar verkeer is hier niet mogelijk.


Noorderhoofd

Aannemer Gebr. De Koning werkt aan het Noorderhoofd. Aan de stadskant van de Prins Clausbrug moest de kade geheel vernieuwd worden. Het herstel van de damwand en funderingen is klaar. Daarna wordt de bestrating rondom het Noorderhoofd aangelegd. De verwachting is dat het werk voor de zomer van 2023 klaar is. Het ontwerp voor het nieuwe Noorderhoofd kunt u hieronder zien.

Definitief ontwerp Noorderhoofd


Definitief ontwerp openbare ruimte deelgebied E - Papendrechtsestraat

Definitief Ontwerp WervenkadeOp Stadswerven-Noord is Bemog ver gevorderd met de bouw van het woningbouwproject Wervenkade (deelgebied E) aan de Papendrechtsestraat. De bouw duurt tot volgend voorjaar. De eerste woningen worden omstreeks juli 2023 opgeleverd. Voor die tijd zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.


Bekijk hier PDF-bestandde afbeelding van het definitief ontwerp Papendrechtsestraat. 


Vragen en antwoorden ontwerp openbare ruimte


Hebt u nog andere vragen? Stuur een mail aan stadswerven@dordrecht.nl