Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Werk in uitvoering

De bouw van Stadswerven strekt zich over meerdere jaren uit. Er zijn diverse woningbouwprojecten van ontwikkelaars. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een aantal projecten in de openbare ruimte zoals de aanleg van het Wervenpark en de overige inrichting van de buitenruimte. De buitenruimte rond een nieuwbouwproject wordt ongeveer drie maanden na oplevering definitief aangelegd. Al tijdens de bouw van de woningen is het voorlopig of definitieve ontwerp van de buitenruimte te raadplegen. 

kaart met indeling van de verschillende gebieden A t/m J in Stadswerven Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Deelgebied A

  • Op de woningbouwlocatie A3 (aan het Wantij) is een voorbelasting aangebracht voor de geplande woningbouw;
  • In februari is de (water)bodem gesaneerd. In het eerste kwartaal van 2023 brengt de aannemer een nieuwe damwand aan. Aansluitend wordt ook de grond onder het toekomstige plein gesaneerd;
  • In het 2e kwartaal van 2023 legt de aannemer in deelgebied A Noord (langs de rivier) riolering en bouwwegen aan. De huidige bouwweg blijft gehandhaafd. 


Deelgebied C en D

Noordelijke insteekhaven gedemptDe gemeente heeft in 2022 de noordelijke insteekhaven gedempt. De grond is momenteel nog aan het zetten. Naar verwachting is dit in april dit jaar klaar. Vervolgens maken we het gehele gebied bouwrijp. De grond wordt naar de juiste plaats geschoven, de riolering wordt aangelegd en uiteindelijk de (tijdelijke) verhardingen. Daarnaast maken we het werk aan de oever af. Er wordt een zetsteen oever aangelegd (dezelfde uitstraling als bij deelgebied B) en een ecologische berm gemaakt. Eind 2023 is het werk klaar.


Deelgebied F

Aanleg nieuwe damwand langs WantijIn dit gebied is de bodemsanering voltooid. We maken het gebied bouwrijp en vernieuwen de kade met damwanden. Vanaf de brug zijn we begonnen met het aanbrengen van de damwanden en de verankering. Zodra dit deel gereed is, kunnen we de KNRM verhuizen en kan de aannemer door met het 2e deel van de damwanden bij de Biesboschhal. Zodra alle kades gereed zijn, maken we het terrein achter de kade gereed voor woningbouw. 


Eerder zijn het botenhuis van de KNRM en museumschip René Siegfried verplaatst naar een tijdelijke ligplaats nabij de landtong. Beide schepen gaan na afloop terug naar hun oude ligplaats.

De oude ontsluitingsweg vanaf de Werf van de Biesbosch (voorheen Maasstraat) is nu buiten gebruik. Voor de bereikbaarheid van de Biesboschhal voor voetgangers en fietsers is een nieuwe ontsluiting gemaakt, naast de zuidelijke insteekhaven. Dit is tevens de toegang voor museumschip René Siegfried en de KNRM. Zwaar verkeer is hier niet mogelijk.


Foto: Rob van der Pas


Definitief ontwerp openbare ruimte deelgebied E - Papendrechtsestraat

Definitief Ontwerp WervenkadeOp Stadswerven-noord is Bemog ver gevorderd met de bouw van het woningbouwproject Wervenkade (deelgebied E) aan de Papendrechtsestraat. De bouw duurt tot volgend voorjaar. De eerste woningen worden omstreeks juli 2023 opgeleverd. Voor die tijd zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.


Bekijk hier PDF-bestandde afbeelding van het definitief ontwerp Papendrechtsestraat. 


Vragen en antwoorden ontwerp openbare ruimte


Hebt u nog andere vragen? Stuur een mail aan stadswerven@dordrecht.nl