Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Werk in uitvoering

De bouw van Stadswerven strekt zich over meerdere jaren uit. Er zijn diverse woningbouwprojecten van ontwikkelaars. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een aantal projecten in de openbare ruimte zoals de aanleg van riolering, wegen en nieuwe kades, het Wervenpark en de overige inrichting van de buitenruimte. De buitenruimte rond een nieuwbouwproject wordt ongeveer drie maanden na oplevering definitief aangelegd. Soms duurt het langer. U leest daar meer over op de pagina Vragen en antwoorden onder 'Wanneer is alles af?'.
Al tijdens de bouw van de woningen is het voorlopig of definitieve ontwerp van de buitenruimte te raadplegen. 


kaart met indeling van de verschillende gebieden A t/m J in Stadswerven Plattegrond van Stadswerven met de deelgebieden A tot en met J

Deelgebied A

  • In de eerste helft van 2023 brengt de aannemer een nieuwe damwand aan voor een nieuwe kade. Aansluitend wordt ook de grond onder het toekomstige plein gesaneerd. Verder leggen we een natuurvriendelijke oever aan;
  • In het 2e kwartaal van 2023 legt de aannemer in deelgebied A Noord (langs de Merwede) riolering en bouwwegen aan. De huidige bouwweg blijft gehandhaafd.

Deelgebied C en D

Noordelijke insteekhaven gedemptDe gemeente heeft in 2022 de noordelijke insteekhaven gedempt. De zetting van de grond is inmiddels voltooid. Op dit moment zorgt de aannemer voor het bouwrijp maken van het gebied. De grond wordt naar de juiste plaats geschoven, de riolering wordt aangelegd en uiteindelijk ook de (tijdelijke) verhardingen. Daarnaast maken we het werk aan de oever af. Er wordt een zetsteen oever aangelegd (dezelfde uitstraling als bij deelgebied B) en een ecologische berm gemaakt. Eind 2023 is het werk klaar.


Deelgebied E - definitief ontwerp openbare ruimte Papendrechtsestraat

Openbare ruimte Papendsrechtsestraat bij WervenparkOp Stadswerven-noord is Bemog ver gevorderd met de bouw van het woningbouwproject Wervenkade (deelgebied E) aan de Papendrechtsestraat. De bouw is in augustus 2023 klaar. De eerste woningen worden daarna opgeleverd. In het najaar zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.


Bekijk hier PDF-bestandhet definitief ontwerp Papendrechtsestraat.  


Vragen en antwoorden ontwerp openbare ruimte


Hebt u nog andere vragen? Stuur een mail aan stadswerven@dordrecht.nl 


Deelgebied F

Aanleg nieuwe damwand langs WantijIn dit gebied is de bodemsanering voltooid. We maken het gebied bouwrijp en vernieuwen de kade met damwanden. Vanaf de brug zijn we begonnen met het aanbrengen van de damwanden en de verankering. Daarna is de KNRM verhuisd naar de oude ligplaats zodat de aannemer door kan gaan met het 2e deel van de damwanden bij de Biesboschhal. Zodra alle kades gereed zijn, maken we het terrein achter de kade gereed voor woningbouw. 


Eerder zijn het botenhuis van de KNRM en museumschip René Siegfried verplaatst naar een tijdelijke ligplaats nabij de landtong. Ook het museumschip gaat na afloop terug naar de oude ligplaats.

De oude ontsluitingsweg vanaf de Werf van de Biesbosch (voorheen Maasstraat) is nu buiten gebruik. Voor de bereikbaarheid van de Biesboschhal voor voetgangers en fietsers is een nieuwe ontsluiting gemaakt, naast de zuidelijke insteekhaven. Dit is tevens de toegang voor museumschip René Siegfried en de KNRM. Zwaar verkeer is hier niet mogelijk.


Foto: Rob van der Pas