Spring naar inhoud

Vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen & antwoorden

Op deze pagina geven wij antwoord op veel gestelde vragen over onderwerpen als parkeren, de buitenruimte en voorzieningen in de openbare ruimte. 


Parkeren op Stadswerven


1. Is het parkeerbeleid in Stadswerven strenger dan op andere plekken in Dordrecht?

Voor alle nieuwbouw in de stad, en dus ook voor Stadswerven, geldt hetzelfde uitgangspunt. Dat uitgangspunt is: parkeren gebeurt op eigen terrein. U parkeert uw auto dus op uw eigen parkeerplaats. De parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn voor bezoekers zoals mensen die op bezoek gaan bij bewoners. De plaatsen zijn ook voor bezoekers van de toekomstige horeca in het gebied en van activiteiten in de Biesboschhal.  


2. Kan ik een parkeervergunning krijgen?

Een onderdeel van 'parkeerregulering' is het al dan niet werken met parkeervergunningen. Nergens in Dordrecht geven we voor nieuwbouwwoningen nog nieuwe parkeervergunningen af. Dat geldt ook in Stadswerven-noord en Stadswerven-zuid.


3. Waar moet ik dan mijn/onze tweede auto zetten?

U kunt uw auto nog steeds in de openbare ruimte zetten. Daar moet u alleen vanaf 1 juli 2023 voor betalen. Het betaald parkeren geldt niet tussen 22.00 en 9.00 uur. Dan kunt u dus in de openbare ruimte dichtbij huis parkeren. Daarbuiten geldt het betaald parkeren.

Een alternatief is om uw auto te zetten in  de parkeergarage Energiehuis. Daar kunt u een jaarabonnement kopen of per dag/uur betalen.


Voorzieningen in de openbare ruimte


1. Waarom zijn er geen laadpalen in Stadswerven-noord?
Laadpalen in de openbare ruimte zijn in Dordrecht alleen mogelijk onder voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het laden niet op eigen terrein kan gebeuren. In Stadswerven-noord heeft iedereen een parkeerplaats op eigen terrein. Om die reden komen hier geen laadpalen in de openbare ruimte. Ook wijzen we aanvragen voor een laadpaal in Stadswerven af. Op de pagina Oplaadpunten elektrisch rijden op de website van de gemeente leest u meer over het beleid en de voorwaarden voor het plaatsen van laadpalen. Wilt u weten waar in de buurt van Stadswerven laadpalen staan? Kijk op www.oplaadpalen.nl.


2. Waarom zijn er nog zo weinig voorzieningen in de openbare ruimte?
Stadswerven is een wijk in aanbouw. Dat betekent dat er nog vele jaren bouwactiviteiten zijn en dat de bouwwegen in gebruik blijven. Zo lang deze bouwwegen nodig zijn, kunnen we de definitieve openbare ruimte nog niet aanleggen. Daardoor moeten ook veel voorzieningen in de openbare ruimte wachten op hun uiteindelijke plek.

Zodra het kan worden de bouwwegen opgeruimd en leggen we de definitieve openbare ruimte aan.

Als straks alle woningen klaar zijn, komen er bomen langs de wegen. Aan de rivieroever plaatsen we bankjes. Er staan dan overal verspreid vaste fietsnietjes en groepjes huisvuilcontainers.

Het duurt nog zeker tot 2027 voordat het zover is (zie ook de vraag 'Wanneer is alles af?').

De gemeente is het ontwerp voor de openbare ruimte aan het bijstellen. In 2024 ontvangen alle bewoners daarover informatie.

3. Wanneer is alles af?

Stadswerven bestaat uit verschillende deelgebieden die achtereenvolgens in fases bebouwd worden (zie kaartje met deelgebieden). 


Kaart met deelgebieden Stadswerven


Pas nadat alle drie percelen op deelgebied A bebouwd zijn, kunnen we de volgende stap zetten. Dan beginnen we met het aanleggen van de openbare ruimte in de definitieve vorm. Vervolgens kan de bouwweg ter hoogte van deelgebied B en C weg. Ook kunnen we dan de parkeerplaatsen en overige voorzieningen aanleggen. Op basis van de huidige planning zal dit op zijn vroegst in 2027 zijn. 

In deelgebied D komen de laatste woningen van Stadswerven. Als de woningen er staan, kunnen we ook in het oostelijk deel van Stadswerven de openbare ruimte afmaken

 

4. Waarom moet ik zo ver lopen met mijn huisvuil?

De huisvuilcontainers (glas, papier, plastic, GFT en restafval) staan nu gegroepeerd op één plaats in Stadswerven-noord. Het gaat hier om een tijdelijke situatie die nodig is zolang de bouw voortduurt. Zodra het kan, komen er ondergrondse containers op de definitieve plekken. Voor veel bewoners is dit niet direct naast de deur. Sommigen moeten zelfs een kleine 300 meter lopen. Deze loopafstand voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde normen.

Tijdens de bouw van elk volgend bouwplan kijken we naar de capaciteit en loopafstand van de ondergrondse containers. Als dat nodig is, plaatst HVC extra containers. Dat gebeurt misschien op een nieuwe tijdelijke locatie. Als straks heel Stadswerven-Noord bebouwd is, staan er op 6 plaatsen ondergrondse containers voor alle afvalsoorten. Dan zijn de huisvuilcontainers voor iedereen een stuk dichterbij. Nu is het nog niet zo ver. Zie ook 'Wanneer is alles af?'.


5. Waar kan ik mijn fiets neerzetten?

Bewoners hebben gevraagd om fietsnietjes in hun directe woonomgeving. In de definitieve openbare ruimte komen op meerdere plekken vaste fietsnietjes. Zo ver is het echter nog niet. De definitieve buitenruimte leggen we pas over jaren aan (zie ook 'Wanneer is alles af?'). Als tijdelijke voorziening hebben we flexibele vlonders met fietsnietjes geplaatst.