Spring naar inhoud

Vragen & antwoorden Groenplan en Groenkaart Stadswerven

Mogen bewoners meedenken over de beplantingssoorten?

Wilt u meedenken over de beplantingssoorten op een speciale plaats? Laat het weten door een mail te sturen naar onze stadsecoloog via maildres stadswerven@dordrecht.nl


Ik zie nu nog erg weinig van de Groenkaart terug op Stadswerven. Hoe kan dat?

Veel maatregelen in de verschillende deelgebieden moeten we eerst nog verder uitwerken. De maatregelen zijn dan ook nog niet uitgevoerd.


Kunnen de bomen en het groen op de landtong blijven zoals het nu is ?

Helaas kunnen de bomen en het groen op de landtong om aantal redenen niet blijven zoals het nu is. Op de landtong is jaren terug veel gewerkt met asbest en zware metalen. Daarom moeten we alle grond vervangen, voordat het gebied openbaar toegankelijk wordt. We halen de vuile grond, die ook tussen de wortels van de bomen zit, daarbij weg.
Daarnaast geven we op de landtong zoals in het bestemmingsplan staat 6 bouwkavels uit. Ook hiervoor moeten we de grond in de bodem vervangen én ook riolering, een straat en gas-, water- en elektra leidingen aanleggen. De huidige bomen kunnen hierdoor niet blijven staan.  
Naar de mogelijkheden van herplaatsen van de bomen (populieren) is onderzoek gedaan. Er is gekeken naar de kwaliteit van de bomen, de restlevensduur, de kans van aanslaan op een andere plaats in de stad en de kosten van het herplaatsen. De conclusie is dat herplaatsen van bomen niet haalbaar is.In de plannen voor de landtong houden we rekening met het planten van nieuwe bomen. Dat gebeurt langs de aan te leggen weg naar de woningbouwdelen.

Kan de landtong als park ingericht worden?

Volgens het bestemmingsplan Stadswerven mogen er zes woningen aan het water worden gebouwd. Het niet uitgeven van de kavels op de landtong is daarmee geen discussiepunt meer. Wel vinden we een groene inpassing van de landtong belangrijk. In het Groenplan hebben we hier rekening mee gehouden.


Ik heb nog een groenidee dat niet op de kaart staat. Waar kan ik dit idee delen?

U kunt uw idee melden via e-mail naar stadswerven@dordrecht.nl  Wij zullen dan kijken of uw idee haalbaar is.


Hoe zorgt de gemeente ervoor dat al dat groen ook goed wordt onderhouden en dat het geen rommeltje wordt? 

Stadsbeheer heeft de vergroeningsmaatregelen beoordeeld. Zij doet het onderhoud als in het deelgebied de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Stadsbeheer plant het onderhoud in, wanneer de openbare ruimte is overgedragen. Zolang het gebied niet is overgedragen aan de beheerders, voert het project Stadswerven het onderhoud uit.


Ik wil een geveltuintje laten maken langs mijn gevel. Waar kan ik dit aanvragen?

Informatie over de aanleg van een geveltuintje en het aanvraagformulier kunt u vinden op de pagina samen voor een schone en prettige buurt 


Ik wil graag een groenere inrichting van mijn tuin. Kan de gemeente daarbij helpen en advies geven?Ja, dat kan

. Kijk voor meer informatie groenblauwdordrecht.nl/bewoners/tuincoach


Wanneer worden de groenmaatregelen uitgevoerd?

De maatregelen op de kaart werken we de komende jaren per deelgebied verder uit. De aanleg vindt plaats wanneer voor een gebied het uiteindelijke ontwerp klaar is. 


Drijvend groen komt bijvoorbeeld pas wanneer de aanliggende kade in zijn definitieve vorm gereed is aangelegd. Bomen worden pas aangeplant als het openbaar gebied waar ze in komen, in zijn definitieve vorm wordt aangelegd. Het Groenplan zal dus verspreid over een aantal jaren worden uitgevoerd.