Spring naar inhoud


mussen op de zonnebloemen

Groenplan

Er is een Groenplan gemaakt voor Stadswerven. Met dat plan proberen we de verscheidenheid aan dieren en planten te behouden en uit te breiden. Ook is er aandacht voor de klimaatveranderingen die zorgen voor wateroverlast en hittestress. De maatregelen zijn te zien op de Groenkaart.


Groenplan Stadswerven Waarom een Groenplan?

Op Stadswerven waar vroeger scheepsindustrie was, bouwen we ongeveer 1000 woningen. Je kunt hier stedelijk wonen bij het water, met de Dordtse binnenstad op loopafstand dankzij de Prins Clausbrug.

De plannen voor woningbouw op Stadswerven stammen al uit de jaren '90. Toen was er weinig aandacht voor de kwaliteit van de lucht en voor de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit). De gevolgen daarvan worden nu steeds duidelijker. Bewoners en organisaties vragen hier ook meer aandacht voor.

Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen. Dordrecht wil de aanpassingen die nodig zijn om de gevolgen voor het klimaat het hoofd te bieden onderdeel maken van nieuwe plannen. 


Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie betekent bijvoorbeeld dat we in de plannen rekening houden met het voorkomen van hittestress. Dat doen we door te zorgen voor voldoende schaduw in het openbaar gebied. Ook het tegengaan van wateroverlast valt hieronder. Het is belangrijk dat de verschillende planten en dieren die op Stadswerven voorkomen hier ook kunnen blijven groeien en leven. De gemeente streeft ernaar om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit staat in onze nieuwe Omgevingsvisie 1.0. 


Verbinding maken met netwerk natuurgebieden

Stadswerven ligt aan de rivier Beneden Merwede en het Wantij. Het gebied is daarmee extra belangrijk voor de natuur. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken naar bijzondere planten en insecten en kleine dieren. Het Wantij staat in verbinding met een netwerk van beschermde natuurgebieden waaronder nationaal park De Biesbosch. Er liggen hier dus extra kansen om groen, binnen bestaande afspraken, samen te voegen in de plannen. Natuurlijk is het Groenplan ook bedoeld om van Stadswerven een aantrekkelijke en prettige woonomgeving te maken. 


Groenkaart

Bij het Groenplan hoort een Groenkaart. Op deze kaart staan de verzamelde en beoordeelde ideeën van o.a. bewoners, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Ook bevat zij de voorstellen van onze stadsecoloog. Goed om te weten: de kaart geeft een richting aan Dat betekent dat de kaart nog op detail kan wijzigen bij de verdere uitwerking.


Bij de beoordeling van ideeën is gekeken naar de haalbaarheid. Past het idee binnen de bestaande vastgestelde afspraken, zoals het bestemmingsplan en de te verwachten kosten?

We hebben ook gekeken of de nieuwe ideeën maken dat de leefomstandigheden van de bijzondere diersoorten en planten die in Stadswerven leven, blijven bestaan en verbeteren. Dat was een belangrijke voorwaarde om het idee wel of niet goed te keuren.  De conclusie is dat ook eenvoudige maatregelen al een groot resultaat kunnen hebben. PDF-bestandBekijk de Groenkaart.Toelichting op Groenkaart:


Op de Groenkaart ziet u de groenmaatregelen die we willen nemen. Zo brengen we bijvoorbeeld langs de Merwede vooroevers met riet aan. Langs het Wantij wisselen we deze rietoevers af met drijvend groen. Langs de Werf Van de Biesbosch en evenwijdig aan de Merwede planten we bomenrijen aan. Aan damwanden zijn getijdenbakken aangebracht rond de zuidelijke insteekhaven en ten westen van de Prins Hendrikbrug.


In de openbare ruimte komen waar mogelijk bloemrijke bermen. De maatregelen verbeteren de leefgebieden van diverse (bijzondere) diersoorten.


In de kaart zijn ook de groene binnenterreinen binnen de nieuwbouwblokken opgenomen. Het klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen is onderdeel van de bouwopgave van de projectontwikkelaars. In de Groenkaart zijn ze met licht groen (=realisatie door derden) weergegeven.


Reacties

Wij hebben bewoners gevraagd een reactie te geven op het Groenplan. De reacties zijn gebundeld en voorzien van een antwoord. Bekijk  de reacties en onze antwoorden. Wilt u nog iets aan ons kwijt? Stuur een mail naar  stadswerven@dordrecht.nl


Het vervolg

We werken de maatregelen nu verder uit. We voeren ze uit tijdens de definitieve inrichting van de openbare ruimte in het bepaalde deelgebied Wanneer blijkt dat een groenmaatregel toch niet haalbaar is, zoeken we naar een andere oplossing.


Bij de maatregelen op de binnenterreinen van de woonblokken zijn we afhankelijk van de projectontwikkelaars. De eis om klimaatadaptief te bouwen en aandacht te schenken aan vergroening is ook bij de projectontwikkelaar neergelegd. Er is een video gemaakt waarin stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi het Groenplan toelicht. 


  


Geveltuintjes

foto van een geveltuintje

Geveltuintjes; Een kleine actie heeft al een groot effect 


Kunt u niet wachten op het groenplan voor Stadswerven en zou u uw huis en straat alvast willen opfleuren met groen, maar je hebt geen voortuin? Denk dan aan de mogelijkheid van een geveltuintje. 


Op hete dagen zorgt het voor verkoeling in de straat. Als u een klimplant in uw geveltuin zet, zorgt het ook voor verkoeling van uw woning. Als u voor vruchtdragende planten kiest, trek u hiermee vogels aan. U kunt ook kiezen voor vlinderlokkende planten. Zo levert u een bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. 

Als de stoep breed genoeg is, is er ruimte voor een geveltuintje. Het voorjaar en de zomer zijn heel geschikte seizoenen. De gemeente komt het gratis voor u aanleggen. U zorgt voor de plantjes en het onderhoud. Een geveltuin is een beplantingsvak met een diepte van ongeveer een stoeptegel aan de voorzijde van de woning. 


U kunt een verzoek voor de aanleg van een geveltuintje doen via de webpagina samen voor een schone en prettige buurt. Het kan ook telefonisch via de Wijklijn (14 078) of via de Fixi app. Of laat u inspireren door de lijst met verschillende acties om uw tuin of balkon dakterras  klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken. Het staat op de website van groenblauwdordrecht.

 

Wilt u graag aan de slag met uw tuin/terras en ziet u er tegenop om de tegels af te voeren? Met de gratis Tegelophaalservice wordt dat een stuk makkelijker. 


Wervenpark

En belangrijke onderdeel van de groene omgeving van de woningen op Stadswerven-noord is straks het Wervenpark, op de plek van een voormalige scheepswerf. Hierover kunt u meer lezen en zien onder www.stadswerven.nl/buitenruimte.